CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Đạm Cà Mau

  • CA MAU 1N
  • CA MAU 2N
  • CA MAU 3N
Ngành Nghề:
Phân Bón
Vị Trí:
Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công ty cổ phần Dầu khí Phân bón Cà Mau
Tổng Thầu:
ATAD
Quy Mô:
8.400 m2; 800 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu