CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Chợ Gạo Thốt Nốt

  • THOT NOT 1
Ngành Nghề:
Sản Xuất Lúa Gạo
Vị Trí:
Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam Việt Nam
Quy Mô:
40.000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu