CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Cầu Dây Văng Bình Khánh

  • BINH KHANH 1
  • BINH KHANH 2
  • BINH KHANH 3
  • BINH KHANH 4
  • BINH KHANH 5
  • BINH KHANH 6
Ngành Nghề:
Cầu
Vị Trí:
Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Viet Nam Expressway Corporation (VEC)
Tổng Thầu:
SHIMIZU Corporation
Quy Mô:
1,500 tấn