CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Cầu Dây Văng Bình Khánh

  • BINH KHANH 1-1 N
  • BINH KHANH 2-1 n
  • BINH KHANH 3 N-
  • BINH KHANH 4- 1 n
  • BINH KHANH 5N
  • BINH KHANH 6N
Ngành Nghề:
Cầu
Vị Trí:
Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Viet Nam Expressway Corporation (VEC)
Tổng Thầu:
SHIMIZU Corporation
Quy Mô:
1,500 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu