CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Capitol

  • CAPITOL 1
Ngành Nghề:
Thép
Vị Trí:
Quezon city, Manila, Philippines
Quy Mô:
3,200 tấn - 35,000 m2