CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà máy Brotex

  • BROTEX 1
  • BROTEX 2
  • BROTEX 3
  • BROTEX 4
  • BROTEX 5
  • BROTEX 6
  • BROTEX 7

Xem thêm bài viết về dự án Brotex Giai Đoạn 3 tại đây!

Ngành Nghề:
Dệt
Vị Trí:
KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Brotex - Trung Quốc
Quy Mô:
1,000,000 m2
Email ATAD Điền vào biểu mẫu