CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Bio Ethanol Bình Phước

  • BIO-ETHANOL-BINH-PHUOC-N
  • BIO-ETHANOL-BINH-PHUOC-1N
  • BIO-ETHANOL-BINH-PHUOC-3N
Ngành Nghề:
Nhiên Liệu Sinh Học
Vị Trí:
Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Itochu, PVOil, OBF, Licogi 16
Tổng Thầu:
Toyo,PVE
Quy Mô:
1.200 tấn
Email ATAD Điền vào biểu mẫu