ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD received a certificate of merit for active contribution to prevention and control Covid-19

2020-08-20 09:41:08

ATAD was honoured to receive the Certificate of Merit Vietnam Fatherland Front Committee of Da Nang city for its active contribution to the prevention and control of the COVID-19 epidemic.

On development’s journey, in parallel with the goal of sustainable growth in business activities, ATAD always accompanies and actively participates in community-oriented activities with the desire to contribute to creating a better society.

Công ty Kết cấu thép ATAD vinh dự nhận Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vì đã có đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trên chặng đường phát triển, song song với mục tiêu tăng trưởng bền vững trong hoạt động kinh doanh, ATAD luôn đồng hành và tích cực tham gia các hoạt động hướng đến cộng đồng với mong muốn đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Other Social Contribution

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
Contact to ATAD