ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Lunar ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ အသိေပးျခင္း

2019-01-31 16:07:21

ေလးစားရပါေသာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ

ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ေအတီေအဒီေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေရရွည္ခုိင္မာေသာ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ဗီယက္နမ္ရုံးခ်ဳပ္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍ Lunar ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ အျဖစ္ ေခတၱနားရက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပုံမွန္အတုိင္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေလးစားစြာျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္းထားျခင္းအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္အား ပုိင္ဆုိင္ႏိုင္ပါေစၾကာင္း ဆုမြန္ေျခြလ်က္ …

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအတီေအဒီစတီးစထရက္ျခာေကာ္ပုိေရးရွင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ Lunar ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္ အသိေပးျခင္း

အျခားသတင္းမ်ား