ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

သတင္းမ်ား

ေအတီေအဒီသည္ CAI MEP ေက်ာက္မီးေသြးသုိေလွာင္ရုံ စတင္တည္ေဆာက္, BA RIA - VUNG TAU

Cai Mep ေက်ာက္မီးေသြးသုိေလွာင္ရုံသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ Ba Ria – Vung Tau ရွိ စက္မႈဇုန္တြင္ ႀကီးမားေသာ ကုန္တင္တံတားမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ Cai Mep အေထြေထြဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရႈပ္ေထြးေသာ သံမဏိကုိယ္ထည္မ်ားႏွင့္ စုိက္ထူရန္ခက္ခဲမႈ မ်ားစြာရွိေသာ ေဆာက္လုပ္မႈျဖစ္သည္။ သုိေလွာင္ရုံေနရာ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ လည္ပါတ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ဂုိေဒါင္ကုိ ဆင္ေျခ ေလွ်ာသ႑ာန္ အိမ္ပုံစံျဖင့္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ စီမံကိန္း၏ ထူးျခားေသာ လကၡဏာမွာ ေခင္မုိးအျမင့္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ TAN CANG STATION မွ METRO လုိင္း ၁ အား ေအတီေအဒီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္

2020-05-19 13:21:51
Metro လုိင္း ၁ Ben Thanh – Suoi Tien သည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဟုိခ်ီမင္းစီးတီးသုိ႔ ေခတ္မွီအသြင္အျပင္သစ္တစ္ခုကုိ ယူေဆာင္လာရန္ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေရးႀကီးဆုံး အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအတီေအဒီသည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ PBC ဂုိေဒါင္ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ ေဆာက္လုပ္မႈစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးခဲ့

2020-05-19 13:19:23
ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ဘန္တန္ရွိ Hermosa Ecozone စက္မႈဥယ်ာဥ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာမ်ား ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး PBC ပလတ္စတစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ဂုိေဒါင္စီမံကိန္းသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ PBC 2 ဂုိေဒါင္ေဆာက္လုပ္မႈ၏ လုပ္ငန္းစဥ္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ WILCON OPOL အားေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့

2020-05-19 13:04:38
Wilcon Depot သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ ဆုိင္ခြဲေပါင္း ၅၆ ခုေက်ာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ATAD သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ Opol ရွိ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီ အေရာင္စုံေသာ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

2020-04-20 10:54:00
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔သည္ ကၽြႏုိပ္တုိ႔၏ ကမာၻတစ္ဝက္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေအတီေအဒီ၏ လွပေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျပသရန္ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဤအခါသမယတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အစီအစဥ္ကုိ ေအတီေအဒီ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

အင္ဒုိနီးရွားရွိ Living Plaza စီမံကိန္းအား ေအတီေအဒီမွ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့

2020-04-20 10:51:52
Living Plaza သည္ ဟတ္တာ ၃.၈ က်ယ္ဝန္းေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ Kawan Lama Group ၏ Jababeka တြင္ ပထမဆုံးေသာ ေခတ္မွီေစ်းဝယ္စင္တာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိအရာသည္ အိမ္တြင္း လူေနမႈႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

Valency ဂုိေဒါင္ - Ivory Coast တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ

2020-04-20 10:47:51
Ivory Coast လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံကိန္းကြင္းဆက္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈအၿပီးတြင္ ေအတီေအဒီသည္ Valency International Trading Co., Ltd ၏ Valency  ဂုိေဒါင္ ေဆာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းတြင္ အသုံျပဳရန္ သံမဏိကုိယ္ထည္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ၂၀၂၀ Lunar ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာ

2020-04-20 10:28:57
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ၂၀၂၀ Lunar ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လဆန္းႏွစ္သစ္ကုိႀကိဳဆုိပြဲကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ ေအတီေအဒီ သံမဏိကုိယ္ထည္ အေဆာက္အဦး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုအား “ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေက်နပ္မႈ” အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေအတီေအဒီသည္ ဗီယက္နမ္ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ ၅၀ စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္

2020-04-20 10:25:27
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေအတီေအဒီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပေသာ VNR 500 အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေအတီေအဒီသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၅၀၀…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

Process and Product Show 2020 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ပြဲမွ ေအတီေအဒီျပခန္းအား လာေရာက္ေလ့လာပါရန္

2020-04-20 10:20:27
ေလးစားရပါေသာ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္းႏွင့္ လူငယ္အင္ဂ်င္နီယာေကာ္မတီတုိ႔မွ စီစဥ္ေသာ “ခံႏုိင္ရည္ျမင့္မားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Process & Product Show 2020 ျပပြဲအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီသည္ Millennium ပရိေဘာဂ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္စြာ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့

2020-04-20 10:16:43
Millennium Furniture Co., Ltd သည္ Ashley ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေသာ ကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၃ ခုသုိ႔ ဆက္သြယ္ေနေသာ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၂၀၁၉ ေအတီေအဒီ ႏွစ္ကုန္ပါတီ “ခုိင္ခံ့ေသာအုတ္ျမစ္-ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္” ႏွင့္အတူ စိတ္ဝင္စားမႈျမွင့္တင္ျခင္း

2020-04-20 10:12:07
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေအတီေအဒီ သံမဏိကုိယ္ထည္အေဆာက္အဦး ေကာ္ပုိေရးရွင္း သည္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ပတ္လည္ ဝန္ထမ္းညီလာခံႏွင့္ ႏွစ္ကုန္ပါတီအား ေႏြးေထြးျခင္း၊ စည္းလုံးညီညႊတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ႏွစ္ကုိပုိင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ႏွစ္သစ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီသည္ Marubeni kraft linerboard စက္ရုံစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့

2020-04-20 10:09:36
Marubeni ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ၊ စားသုံးသူအတြက္ ထုတ္ကုန္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စက္ယႏၱရားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဓိကက်ေသာ ဂ်ပန္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ ၅ ခုမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Marubeni သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္
Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD