ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးလာေရာက္ေစခဲ့

2019-07-16 17:16:24

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ တုိ႔အား Dong Nai စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ATAD သည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားစြာတုိ႔အား ေဒသတြင္း အႀကီးဆုံးႏွင့္ ေခတ္မွီဆုံးေသာ စက္ရုံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းစြာေသာ နည္းပညာအသိဗဟုသုတမ်ား ေဝမွ်ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားအားထုတ္ ခဲ့ပါသည္။

စက္ရုံေလ့လာေရးခရီးတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္စြမ္း အားျမင့္မားသည့္ စက္ရုံတစ္ခုအား ေလ့လာလြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ATAD မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေလ့လာသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ATAD ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ေလ့လာရရွိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ ေရွ႕လက္ေဆာက္ရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ေစႏုိင္ေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

dai-hoc-bach-khoadai-hoc-bach-khoa 1 dai-hoc-bach-khoa 2 dai-hoc-bach-khoa 3 dai-hoc-bach-khoa 4

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD