ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ATAD မွ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္း Red Cross အဖြဲ႔အစည္း မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ATAD ဟုိခ်ီမင္းရုံး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ   ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအား ပူးေပါင္းပါဝင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ "Joining hands for life" ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ATAD ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦးမွ်ေဝခ်င္း၊ လူမႈပတ္ဝန္က်င္ ရွိလူသားတုိင္းအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစရန္အတြက္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD Dong Nai စက္ရုံသုိ႔ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးလာေရာက္ေစခဲ့

2019-07-16 17:16:24
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀၀ တုိ႔အား Dong Nai စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ATAD သည္ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႔အတြက္ ရန္ပုံေငြလွဴဒါန္းခဲ့

2019-05-23 15:05:10
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သည္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးေရးအသင္း ရန္ပုံေငြပြဲအား ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီး ထုိပြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ အခ်ိန္ကတည္းက ရန္ပုံေငြလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ ဗဟုိ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ ၂၀၁၉ အမ်ိဳးသားစက္မႈအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့

2019-04-26 14:12:02
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား စက္မႈ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ - ေတာင္ပုိင္း ဟုိခ်ီမင္း ဗိသုကာတကၠသုိလ္ (UAH)မွ ေအာင္ျမင္စြာေနရာယူႏုိင္ခဲ့ ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၁၉ ခုမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ ႏွစ္သစ္ကူးအလွဴအျဖစ္ အကူညီလုိအပ္သူ ၃၀၆၂ ဦးတုိ႔အတြက္ အလွဴျပဳလုပ္ခဲ့

2019-04-10 15:56:37
ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ATAD ျမန္မာအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္တုိင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ သဘာဝတရားရိပ္သာတြင္ ေနထုိင္သည့္ မွီခုိရာမဲ့ ကေလး/လူႀကီး အေယာက္ ၃၀၆၂ ေယာက္တုိ႔အတြက္ ေန႔လည္စာအလွဴႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႏုိ႔မႈန္႔ဘူး၊ ေဆးႏွင့္ အျခားစားဖြယ္မ်ား၊…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD ဒါနန္းစက္ရုံမွ ဗိသုကာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေလ့လာေရးဖိတ္ၾကားခဲ့

2019-04-02 16:44:51
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ ဗိသုကာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၁၀၀ နီးပါအား သံမဏိကုိယ္ထည္ထုတ္လုပ္မႈ စက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ATAD…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ATAD ဒါနန္းစက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

2019-03-13 16:06:37
မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၉၀ နီးပါးတုိ႔သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဒါနန္းအပုိင္း၊ Long Khanh ၿမိဳ႕ရွိ ATAD စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစက္ရုံသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္မွီဆုံးေသာ ျဖစ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ Duc Hoa Thuong ရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ႔ံခဲ့

2019-01-23 16:58:10
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ATAD သံမဏိကုိယ္ထည္ေဆာက္လုပ္မႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ေလာင္အန္းေဒသ၊ Duc Hoa  အပုိင္း၊ Duc Hoa Thuong ေဒသရွိ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ Tet ႏွစ္သစ္ကူး…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

Long Khanh ၿမိဳ႕ရွိ မ်က္စိမျမင္သူမ်ားအတြက္ 2019 Tet ႏွစ္ကူးလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့

2019-01-22 16:34:14
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မနက္ပုိင္းတြင္ ဒါနန္းအပုိင္း၊ Long Khanh ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်က္မျမင္ အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ Lunar (Tet) ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္မ်ားအား ATAD မွ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေပးအပ္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ေအတီေအဒီမွ YGW လူငယ္မ်ားေက်ာင္းသုိ႔ ႏွစ္ဦးအႀကိဳလွဴဒါန္း

2018-04-16 11:10:22
ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥတုိေက်းရြာရွိ အဝါေရာင္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပရဟိတစာသင္တုိက္ (YGW) ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားထံ သုိ႔ေအတီေအဒီျမန္မာမွ သြားေရာက္၍ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲေလးသည္ ေအတီေအဒီျမန္မာ၏ ႏွစ္ဦးသႀကၤန္အလွဴပြဲေလး တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ YGW…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

ATAD မွ လံုခန္ျမိဳ႕ရွိ မ်က္မျမင္ကူညီေရးအသင္းအား ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္မ်ားသြားေရာက္ေပးအပ္ျခင္း

2018-04-06 09:54:12
၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ATAD မွ ဒုန္နိုင္းျပည္နယ္၊ လံုခန္ျမိဳ႕ရွိ မ်က္မျမင္ကူညီေရးအသင္းအား ၈၇ခုေသာ ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္မ်ားသြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္းေသာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္သစ္အား ေႏြးေထြးေပ်ာ္ရြင္စြာ ႀကိဳဆိုႏုိင္ပါေစရန္ ATAD မွေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

လံုခန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္မ်ားအား ေထာက္ပံ႔ေရး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္ျခင္း

2018-04-06 09:53:21
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ATAD ႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားသည္ လံုခန္ၿမိဳ႕ ရြမ္သန္ႏွင့္ ဟန္ဂံု ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ဆင္းရဲမိသားစုမ်ားအား အိမ္၂လံုးကိုလက္ေဆာင္အေနျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ လံုခန္စက္မႈဇုန္အဖြဲ႔၏ ယံုၾကည္ရေသာအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ရံုသာမက လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအား…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ATAD ၏ သဘာ၀ေကာင္းက်ိဴးျပဳစက္ရံုထံသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကျခင္း

2018-04-06 09:52:14
ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ HCMC Universities of Transport၊ Open University ႏွင့္ HCMC University of Technology တို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ႏွင့္ ဆရာ၊မ ၃၀ခန္႔တို႔သည္ အာရွပထမဆံုး…
ပုိမိုသိရွိလုိလွ်င္
Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD