ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD မွ လံုခန္ျမိဳ႕ရွိ မ်က္မျမင္ကူညီေရးအသင္းအား ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္မ်ားသြားေရာက္ေပးအပ္ျခင္း

2018-04-06 09:54:12

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ATAD မွ ဒုန္နိုင္းျပည္နယ္၊ လံုခန္ျမိဳ႕ရွိ မ်က္မျမင္ကူညီေရးအသင္းအား ၈၇ခုေသာ ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္မ်ားသြားေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မသန္စြမ္းေသာ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္သစ္အား ေႏြးေထြးေပ်ာ္ရြင္စြာ ႀကိဳဆိုႏုိင္ပါေစရန္ ATAD မွေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဒသခံလူထုႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အထူးအေလးထားခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအားတိုးတက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားရန္ ယံုၾကည္ပါသည္။

ATAD presented Tet gifts to the Blind Association of Long Khanh Town 1 ATAD presented Tet gifts to the Blind Association of Long Khanh Town 2 ATAD presented Tet gifts to the Blind Association of Long Khanh Town 3 ATAD presented Tet gifts to the Blind Association of Long Khanh Town 4

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD