ATAD 钢结构股份公司

15年之路 - ATAD的社区相联 

2019-10-30 09:23:09

ATAD在自己15年之路上尽管经过了不少艰难,但仍保持远景与使命,通过ATAD人员来过的任何国家的社会活动为公司与社区提供盛旺与可持续性发展。

ATAD每年都支持并直接参加慈善、义工计划,帮助孤独老人、孤儿、家境困难等对象。我们通过携手改善困境对象不仅可以帮助而还为他们传播乐观、与相信于未来的生活。

Chương trình từ thiện “Hành trình yêu thương” tại Lâm Đồng
                                                  在林同省的“爱心之旅”的慈善计划
Trao tặng Nhà tình thương tại Đồng Nai
                                                                        在同奈省赠送爱心之屋
Văn phòng Myanmar thăm các em nhỏ mồ côi
                                                                        在缅甸办事处访问孤儿

ATAD通过每年给家境困难学生发奖学金在隆安省、同奈省等地积极鼓励学习。

Trao học bổng cho học sinh nghèo tại Long An
                                                                在隆安省给家境困难学生发奖学金
Trao học bổng cho tân kỹ sư Đại học Kiến Trúc TP. HCM
                                                              为胡志明市建筑大学新技师发奖学金

除了对社区负责之外,育苗并培养年轻一代也是ATAD关心的问题。这会是21世纪中为经济创造大突破的重要人力资源。因此,ATAD为大学生举行了与大学校举行全方面合作、组织关于钢结构业的研讨会、会议、在隆安省与同奈省的工厂与工地实际餐馆等计划。这一切让大学生可以与实际工作更接近并在未毕业之前培养对本行业的热爱与爱心。

Sinh viên Đại học Kiến trúc tham quan nhà máy ATAD Đồng Nai
                                                  建筑大学生餐馆同奈省ATAD工厂
Sinh viên Đại học Bách Khoa tham quan nhà máy ATAD Đồng Nai
                                              百科大学生餐馆同奈省ATAD工厂

与社区相连的另一份重要工作是携手环保。现代背景下的建设业发展要与保护并环保工作相连。对于环保的预制房屋与钢结构等产品,我们对发展社区绿色建设类型提供的巨大优势。典型是同奈省ATAD工厂 - 这是亚洲第一家钢结构工厂获得美国绿色工程委员会颁发的LEED Gold认证。另外还有许多由ATAD施工的绿色工程。我们不仅宣传社区的零废物生活,而还ATAD也同行对周围环境进行环保。

其他社会贡献

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
联系我们 ATAD