ATAD 钢结构股份公司

在孙德胜大学举行“我喜欢-钢结构”研讨会

2019-01-25 11:53:15

2018年12月15日,ATAD与孙德胜大学合作组织了一个“我喜欢-钢结构”的研讨会,帮助大学生接近并进一步了解钢结构行业和ATAD。 在研讨会上,缅甸施工管理部门课长-梅德松先生和柬埔寨办事处代表人-梅福德先生已分享了有关钢结构行业和职业发展道路的有用知识,特别是 在ATAD特别有吸引力的职业机会。

研讨会也是ATAD与各大学的一系列社区活动的一部分,旨在帮助大学生们在学校时接近实际工作的知识和环境。

Buổi hội thảo Kết Cấu Thép Tôi yêuAnh Đào Đức Tùng chia sẻ về ngành kết cấu thép và ATADCác bạn sinh viên đặt câu hỏi giao lưuCác bạn sinh viên đặt câu hỏi giao lưu Đại diện ATAD chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp tại ATAD

其他社会贡献

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
联系我们 ATAD