ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัดสร้างโรงงานผลิตพลาสติกให้กับบริษัท Duy Tan แล้วเสร็จสมบูรณ์

2019-10-17 16:48:54

บริษัท Duy Tan ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานและเข้าสู่งานการผลิตพลาสติกขึ้นในปี 1987 . จากการร่วมทุนของกลุ่มทุนบริษัทผู้นำด้านพลาสติกในเวียดนาม  เพื่อต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ และนำสินค้าป้อนเข้าไปในระบบตลาด บริษัทมีแผนการขยายโรงงานที่ A 18  ถนนทานโด ไฮซอน สวนอุตสหกรรมทานโด นิคมดุคเฮา เขตดุคเฮา จังหวัด ลองอาน.

อาร์ทัดได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมางานโครงสร้างเหล็ก รวมไปถึงการออกแบบ การผลิต และงานติดตั้ง โรงเป่าเม็ดพลาสติกหรือ PET  โรงงานได้รับการออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุแผ่นผนัง มีระบบป้องกันฝุ่นถึง 2 ชั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หลังคาติดระบบตัวล็อคกันไม่ให้มีการเคลื่อนตัว รอบฯมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์เก็บพลังงานเอาไว้ใช้ในโรงงาน  และระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมแสงสว่างทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี.

ด้วยพลังความแข็งแกร่งในประสบการณ์ ทำให้บริษัทได้  LEED GOLD เป็นโรงงานแรกในเอเชีย  อาร์ทัดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการนำเอามาตรฐาน LEED มาใช้กับโรงงานของบริษัท  DUY TAN ซึ่งผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นว่าด้วยการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีคุณภาพในการทำงานและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นกัน.

duy-tanduy-tan 1 duy-tan 2 duy-tan 4duy-tan 4

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD