ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION
logo 20 years blue

ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ความเป็นจริง ของกลุ่มนักศึกษา โรงเรียนธุรกิจ MBA SMU COX จากอเมริกาที่โรงงาน อาร์ทัดดงนาย

2023-11-06 11:52:02

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2023 โรงงาน อาร์ทัดดงนาย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา เกือบ 40 คน ของโรงเรียนธุรกิจ MBA SMU COX จากอเมริกา เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงงาน

ในระหว่างการเยือน นักศึกษา MBA มีโอกาสเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ ATAD และความสำเร็จอันโดดเด่นที่บริษัทได้รับในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กมาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา MBA ได้ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ สัมผัสสภาพแวดล้อมการทำงานจริงในโรงงานที่มีสายการผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเวียดนาม

นี่เป็นโรงงานโครงสร้างเหล็กแห่งแรกในเอเชียที่ได้มาตรฐาน LEED Gold และเป็นสำนักงานโรงงานแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับ LEED Platinum

นี่เป็นกิจกรรมที่มีความหมายอย่างแท้จริงที่ช่วยให้นักศึกษา MBA ได้สะสมความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายระหว่างการศึกษาและการปฏิบัติงาน

MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of BusinessMBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of Business  MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of Business MBA Students from SMU Cox School of BusinessMBA Students from SMU Cox School of Business

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD

QR Code

Share your page with anyone by asking them to scan this QR code

Copy & share