ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD မွ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့

2019-08-02 15:08:12

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္း Red Cross အဖြဲ႔အစည္း မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ “Joining hands for life” အမည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ATAD ဟုိခ်ီမင္းရုံး ဝန္ထမ္းမ်ားမွ   ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအား ပူးေပါင္းပါဝင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

“Joining hands for life” ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ATAD ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦးမွ်ေဝခ်င္း၊ လူမႈပတ္ဝန္က်င္ ရွိလူသားတုိင္းအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈမ်ား တုိးပြားလာေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ သတင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ မနက္အေစာမွစတင္၍ လာေရာက္သူအမ်ားအျပားရွိၿပီး အခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေတြ႔အႀကဳံ၊ တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္လွဴဒါန္းၿပီးေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားရွိၾကသည္။ လူတုိင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနၾကသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းမႈ၏ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳမႈမ်ားကုိ သိရွိၿပီး လူသားတုိ႔လုိအပ္သည့္ ေသြးကုိလွဴဒါန္းရသည့္အတြက္ မ်ားစြာေပ်ာ္ရႊင္ ေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လူတုိ႔ပတ္ဝန္က်င္အတြက္ လုိအပ္သည့္ကူညီမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ATAD ၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

volunteer blood donation

volunteer blood donation volunteer blood donation 2 volunteer blood donation 3 volunteer blood donation 4 volunteer blood donation 6 volunteer blood donation

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD