ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ATAD မွ ၂၀၁၉ အမ်ိဳးသားစက္မႈအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပံ့ခဲ့

2019-04-26 14:12:02

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား စက္မႈ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ – ေတာင္ပုိင္း ဟုိခ်ီမင္း ဗိသုကာတကၠသုိလ္ (UAH)မွ ေအာင္ျမင္စြာေနရာယူႏုိင္ခဲ့

ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေတာင္ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၁၉ ခုမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၉၅ ေယာက္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခု အခ်ိန္ထိ ပါဝင္ေသာ တကၠသုိလ္မ်ား၏ စံခ်ိန္တင္အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား စက္မႈ အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေတြးအေခၚဆန္းသစ္မႈမ်ားပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၿပီး အားကစား တြင္ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ကူညီႏုိင္ခဲ့ေသာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာသည့္ အျပင္ စက္မႈဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာနီယာ နည္းပညာမ်ားကုိ ပုိမို စိတ္ဝင္စားေစမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အေတြ႔ အႀကဳံမ်ားဖလွယ္ရာေနရာ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရာ ေနရာလည္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ထုိအစီအစဥ္အတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့သူအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ATAD သည္ စက္မႈေက်ာင္းသားမ်ား၏ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားစက္မႈအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဟုိခ်ီမင္း ဗိသုကာတကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

2019 National Mechanical Olympic competition 1

Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 2 Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 3 Students in Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition Students in Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 3

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD