ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

နည္းပညာတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ATAD ဒါနန္းစက္ရုံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

2019-03-13 16:06:37

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဟုိခ်ီမင္းနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားအေယာက္ ၉၀ နီးပါးတုိ႔သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဒါနန္းအပုိင္း၊ Long Khanh ၿမိဳ႕ရွိ ATAD စက္ရုံသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိစက္ရုံသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္မွီဆုံးေသာ ျဖစ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ LEED ေရႊတံဆိပ္ဆုရရွိခဲ့ေသာ စက္ရုံတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုေလ့လာေရးခရီးတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမွ ေခတ္မွီေသာ ထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စက္ရုံတြင္တုိက္ရုိက္ေလ့လာႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Mr.Dao Duc Trang – အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ နယ္ေျမတာဝန္ခံမွ ATAD ၏ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းႏွင့္ အေထြေထြေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေဝမွ်ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလုိ၍လည္း ျဖစ္သည္။

ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ သံမဏိအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ မ်ားစြာေသာ ပညာမ်ားသိရွိသင္ယူႏုိင္ၿပီး ေကာင္းစြာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 1Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 2Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 3Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 4 Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 5

အျခားပတ္ဝန္းက်င္ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ဆက္သြယ္ရန္ ATAD