ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

รายละเอียดแผงเหล็ก

อาร์ทัด สตีล สตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้บุกเบิกในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด โดยมีโรงงานผลิตขนาด 211,000  อาร์ทัดสามารถรองรับความจุของโครงสร้างเหล็ก 12,000 ตัน และสามารถผลิตแผงเหล็กได้ 360,000  ในแต่ละเดือน

อาร์ทัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการวิจัยและการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ของแผ่นเหล็ก ให้มีคุณสมบัติ ประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับรายละเอียดเฉพาะของแต่ละโครงการเช่น:

แผ่นหลังคา อาร์ทัด ซีม65

I. คุณสมบัติ

a. อาร์ทัด ซีม65 เป็นหนึ่งในแผ่นเหล็กที่มีความคงทนถาวรมากที่สุด และเป็นระบบหลังคาระบายน้ำที่มีการกระจายตัวมากที่สุด ในระบบหลังคาระบายน้ำที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมในวันนี้

b. มีการยกตะเข็บสูง 65 mm. ทำให้มีลักษณะคล้ายรางน้ำ เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ไม่มีการรวบรวมน้ำให้ไหลนิ่งก่อนการระบาย ควรตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย ในกรณีของหลังคาที่มี slope =3% เมื่อเทียบกับระดับแนวนอน

c. ล็อคที่ใช้ยึดแผ่นอาร์ทัด ซีม 65 ถูกออกแบบให้รองรับการขยายของหลังคา และทนกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  ทั้งยังขจัดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อเจอความร้อน

II. การประยุกต์ใช้งาน 

อาร์ทัด ซีม65 ใช้สำหรับทำแผ่นหลังคา ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้สำหรับการหุ้มผนัง ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการรองรับการรั่วไหลของน้ำและน้ำล้น

จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และมีความเร็วลมสูง   อาร์ทัด ซีม 65 เป็นหนึ่งในระบบหลังคาที่ดีที่สุด ที่มีความทนทานต่อลักษณะเฉพาะของพื้นที่ได้ดีที่สุด

ATAD_Seam65ATAD Seam65 Steel Panel

ATAD_Seam65_Forming_MachineATAD Seam65 Forming Machine

แผ่นหลังคา อาร์ทัด ซีม116

I. คุณสมบัติ

a. อาร์ทัด116 เป็นหนึ่งในระบบหลังคาที่มีความแข็งแรงและมีการกระจายตัวของการระบายน้ำมากที่สุด ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมในวันนี้

b. มีการยกตะเข็บยกการออกแบบให้มีความสูง 116 มม. น่าจะเป็นรางน้ำที่ช่วยให้การระบายน้ำดี ไม่มีการรวบรวมน้ำให้ไหลนิ่งก่อนการระบาย  ตรวจสอบให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะกรณีของหลังคาที่มี slope = 1% เมื่อเทียบกับระดับแนวนอน

c. ล็อคที่ใช้ยึดแผ่นอาร์ทัด ซีม 116 ถูกออกแบบให้รองรับการขยายของหลังคา และทนกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ  ทั้งยังขจัดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อเจอความร้อน

II. การประยุกต์ใช้งาน

อาร์ทัด ซีม116 ใช้สำหรับทำแผ่นหลังคา ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ได้ใช้สำหรับการหุ้มผนัง ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการรองรับการรั่วไหลของน้ำและน้ำล้น

จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และมีความเร็วลมสูง   อาร์ทัด ซีม 116 เป็นหนึ่งในระบบหลังคาที่ดีที่สุด ที่มีความทนทานต่อลักษณะเฉพาะของพื้นที่ได้ดีที่สุด

ATAD_Seam116
ATAD Seam116 Steel Panel

ATAD_Seam116_Machine
ATAD Seam116 Machine

แผ่นเหล็ก อาร์ทัด ล็อค 420

I. คุณสมบัติ

a. การรั่วของน้ำ และการกัดกร่อนตามแนวของสกรูจากสิ่งแวดล้อม  คือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติของระบบหลังคาแบบดั้งเดิม ดังนั้น อาร์ทัด ล็อค420  ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อเสียเหล่านี้

b. อาร์ทัด ล็อค 420  เป็นแผ่นที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานให้ยาวนานขึ้น  สแปนที่กว้างขึ้น และต้านทานลมได้ดีกว่าแผ่นเหล็กแบบดั้งเดิม  โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับแปโดยใช้สกรู

c. อาร์ทัด ล็อค 420  จะถูกยึดติดกับแปโดยใช้คลิปที่ติดอยู่กับแป

II. การประยุกต์ใช้งาน

อาร์ทัด ล็อค 420  เหมาะที่จะใช้สำหรับหุ้มหลังคา ซึ่งมีความสูงของสัน 41มม. ทำให้มั่นใจในการกระจายตัวของน้ำฝน ในกรณีของระบบหลังคามีความลาดชันต่ำเป็นร้อยละ 7 และสร้างความสบายใจที่ดีให้กับผู้ใช้

นอกจากนี้ อาร์ทัด ล็อค 420  ยังใช้กับผนังเพื่อความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ทั้งในอาคารราชการและอาคารอุตสาหกรรม

ATAD_Lock420ATAD Lock420 Steel Panel

ATAD_Lock420_Machine

ATAD Lock420 Machine

แผ่นหลังคา อาร์ทัด ล็อค 940

I. คุณสมบัติ

a. การรั่วของน้ำ และการกัดกร่อนตามแนวของสกรูจากสิ่งแวดล้อม  คือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปกติของระบบหลังคาแบบดั้งเดิม ดังนั้น อาร์ทัด ล็อค 940  ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อเสียเหล่านี้

b. อาร์ทัด ล็อค 940  เป็นแผ่นที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานให้ยาวนานขึ้น  สแปนที่กว้างขึ้น และต้านทานลมได้ดีกว่าแผ่นเหล็กแบบดั้งเดิม  โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับแปโดยใช้สกรู

c. อาร์ทัด ล็อค 940  จะถูกยึดติดกับแปโดยใช้คลิปที่ติดอยู่กับแป

II. การประยุกต์ใช้งาน

อาร์ทัด ล็อค 940  เหมาะที่จะใช้สำหรับหุ้มหลังคา ซึ่งมีความสูงของสัน 41มม. ทำให้มั่นใจในการกระจายตัวของน้ำฝน ในกรณีของระบบหลังคามีความลาดชันต่ำเป็นร้อยละ 7 และสร้างความสบายใจที่ดีให้กับผู้ใช้

ATAD_Lock940ATAD Lock940 Steel Panel

ATAD_Lock940_Machine
ATAD Lock940 Machine

แผ่นเหล็ก อาร์ทัด สแปน 5

I. คุณสมบัติ

อาร์ทัดสแปน 5 ถูกออกแบบให้มี 5 สัน มีความแข็งแรง คงทน และสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกออกแบบให้ใช้สกรูในการยึดแผ่นให้ติดกับแป

อาร์ทัดสแปน 5 กับชายโครงสูง 32 มม. ระยะความกว้างของสันทำให้เรามั่นใจว่าสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมที่จะใช้สำหรับอาคารเหล็กสำเร็จรูป ทั้งที่มีขนาดใหญ่และ ความลาดชันของหลังคาน้อยๆ

II. การประยุกต์ใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในชนิดของการติดตั้งแผ่นแบบดั้งเดิม และพบบ่อยที่สุด มันมักจะถูกนำมาใช้เป็นแผ่นหลังคา ผนัง และใช้ในอาคารที่มีแผ่นเหล็กโค้ง

ATAD_Span5ATAD Span5 Steel Panel
ATAD_Span5_Machine
ATAD Span5 Forming Machine

แผ่นเหล็ก อาร์ทัด สแปน 6

อาร์ทัด สแปน 6 ถูกออกแบบให้มี 6 สัน เพื่อความแข็งแรง คงทน และสามารถเปลี่ยนแปลงความยาวได้ตามที่ความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สกรูสำหรับยึดแผ่นเหล็กกับแป

อาร์ทัด สแปน 6 ถูกนำไปใช้ในหลากหลาย เช่น แผ่นหลังคา แผ่นผนัง แผ่นกั้นภายในอาคาร ฟาเซียหรือพาราเพ็ท

ด้วยความสูงของสันและระยะห่างระหว่างสันที่แคบ สร้างความสวยงามทางสถาปัตย์สำหรับอาคารทั่วไปและอาคารอุตสาหกรรม

Span 6 steel panel
ATAD Span6 Steel Panel

ATAD_Span6_Machine

ATAD Span6 Forming Machine

แผ่นเหล็ก อาร์ทัด สแปน 9

I. รายละเอียด

อาร์ทัด สแปน 9 ถูกนำมาใช้สำหรับทำแผ่นผนัง แทนการใช้ สแปน 5 คุณสมบัติของ อาร์ทัด สแปน 9 ด้วยการมีสันที่ต่ำและระยะระหว่างสันที่แคบ ได้สร้างความสวยงามทางสถาปัตยกรรมสำหรับอาคารทั่วไปและอาคารอุตสาหกรรม

II. การประยุกต์ใช้งาน

ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามทางสถาปัตยกรรม ทำให้อาร์ทัด สแปน 9  มีความหลากหลาย จึงถูกนำมาใช้เป็นแผ่นฝ้าเพดาน  แผ่นกั้นภายในอาคาร ฟาเซียหรือพาราเพ็ท

อาร์ทัด สแปน 9 จะไม่ค่อยใช้สำหรับทำแผ่นหลังคาในอาคารอุตสาหกรรม เนื่องจากความต่ำของสันความแคบของระยะสัน และเนื่องจากความสามารถในการระบายน้ำของมันไม่ได้ดีเท่าที่ แผ่นหลังคาชนิด อื่น ๆ

ATAD Span9ATAD Span9 Steel Panel

ATAD Span9 MachineATAD Span9 Forming Machine

แผ่นเหล็ก อาร์ทัด เด็ค

อาร์ทัด เด็ค ใช้ในการทำแบบหล่อสำหรับอาคารทั่วไป และอาคารอุตสาหกรรม  แผ่นอาร์ทัด เด็คมีความขรุขระตามขวางจำนวนมาก และมีระยะห่างที่เท่าๆกัน เมื่อนำมาใช้ในการทำแบบหล่อจะทำให้พื้นมีความแข็งแรงมากขึ้น

ATAD DeckATAD Deck Steel Panel

Email ATAD กรอกแบบฟอร์ม