ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัดเข้าร่วมในงานผู้สร้างกับงานแสดงสินค้าของสหภาพพม่าปี 2019

2019-10-17 16:45:44

จากวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2019,  อาร์ทัดได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าผู้สร้างของสหภาพพม่าปี 2019   งานจัดขึ้นที่โรงแรม โนโวเทล ในกรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า.

จากผลงานการจัดงานล่าสุดที่ผ่านมา ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัสดุที่ใช้ในงานการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหภาพพม่า ปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มบริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมา วิศวกร และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ได้มีโอกาสพบปะหารือและแนะนำถึงการพัฒนาการล่าสุด ในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง.

ภายในงาน, อาร์ทัดได้นำเอาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมงานโครงสร้างเหล็ก, วัสดุที่สร้างอาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงให้คำแนะนำเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า.

ในปีนี้ อาร์ทัดได้ยืนยันตำแหน่งผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กและอาคารเหล็กสำเร็จรูป ในสหภาพพม่าซึ่งมีโครงการมากหลายแบบ อธิเช่นโรงงานของอายิโนะโมะโต๊ะ, Mega We Care , โรงงานให้เช่า และโรงงานทำกล่องกระดาษ, JFE Meranti Factory….หวังว่างานแสดงสินค้าในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ได้รับการตอบสนองงานโครงการใหญ่ฯในสหภาพพม่าต่อไป.

Builers Myanmar 2019

Builders Myanmar 2019 1 Builers Myanmar 2019 2

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD