ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ตอนรับนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานสีเขียวของบริษัท ATAD

2018-07-10 09:51:21

วันที่ 27 พฤศจิกายน โรงงาน ATAD Dong Nai ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย HCMC Universities of Transport และ Open University and HCMC University of Technology เพื่อเยี่ยมชมโตรงการโรงงานสีเขียว ซึ่งได้รับรอง LEED Gold แห่งแรกในเอเชีย และ LEED Platinum ในส่วนของออฟฟิตในโรงงาน แห่งแรกในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้หนึ่งในผู้เยี่ยมชมยังมี Mr. Do Huu Nhat Quang – Director of Green Viet Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำทางด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรงงานสีเขียวของประเทศเวียดนามอีกด้วย

ตัวแทนของบริษัท ATAD ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโครงการโรงงานสีเขียวให้กับผู้เยี่ยมชมเช่น พลังงานไฟฟ้าจากพลังการแสงอาทิตย์ผสมพลังงานลม ระบบไฟอัจฉริยะ อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน ระบบประหยัดน้ำ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกิจกรรมระหว่างบริษัท ATAD และ สังคมเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมของประเทศเวียดนาม


Students visited ATAD Dong Nai factory
Students visited ATAD Dong Nai factory 2  Students visited ATAD Dong Nai factory 3 Students visited ATAD Dong Nai factory 4

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD