ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ေရလႊဲႏွင့္ေရတံေလ်ာက္စနစ္မ်ား

ေအတီေအဒီ သံမဏိကုိယ္ထည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းမွ ေရလႊဲႏွင့္ ေရတံေလ်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း ထုတ္လုပ္သည္။ ေရလႊဲႏွင့္ ေရတံေလ်ာက္တစ္ခုျခင္းစီသည္ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ပုံသြင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။ လုိက္ဖက္ေသာအေရာင္ႏွင့္ အျမင့္အရည္အေသြးအာမခံႏုိင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္မည့္ အေဆာက္အဦးတြက္ ေခတ္မွီ လွပေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဒီဇုိင္နာတုိ႔မွ ပူးေပါင္း၍ တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။

အသုံးမ်ားေသာ ေရလႊဲႏွင့္ေရတံေလ်ာက္မ်ား

Ridge Cap

Ridge Cap

Ridge Cap 1

Trim

Trim

Trim 1

Valley Gutter

Valley Gutter

Valley Gutter 1

Eave Gutter

Eave gutter

Eave gutter 1

Fascia Cap Flashing

Fascia cap flashing

Fascia cap flashing 1

 

Corner Trim

Corner trim

Corner trim 1

Roof Monitor Flashing

Roof monitor flashing

Roof monitor flashing 1

Drip Trim

Drip Trim

Drip Trim 1

 

အီးေမးလ ATAD ပုံစံမှဖြည့်ပါ