ATAD ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ដែកថែប

វប្បធម៌និងបរិយាកាសការងារ

ATADយល់ថាមនុស្សគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ដូច្នេះយើងបន្តបង្កើនបរិយាកាសការងាររបស់យើងដោយផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីផ្តល់នូវផ្ទះទីពីរដែលពួកគេអាចរស់នៅនិងធ្វើការយ៉ាងល្អពេញលេញ។

ATAD វប្បធម៌

វប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនគឺកម្លាំងរបស់ATAD។វាគឺជាកាវបិទភ្ជាប់សមាជិកទាំងអស់ជំរុញឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។វប្បធម៌ATADត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកត្តា7 :វិជ្ជមាន – ការទទួលខុសត្រូវ – ការងារជាក្រុម – សុចរិតភាព – កិត្យានុភាព – ផ្នត់គំនិត – វិន័យ។យើងជឿជាក់ថាតម្លៃស្នូលទាំងនេះនឹងជួយសមាជិកគ្រប់រូបឱ្យអភិវឌ្ឍនិងបង្ហាញសក្តានុពលរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញ។

  • ភាពវិជ្ជមាន​ ការទទួលខុសត្រូវ ការងារជាក្រុមនឹងនាំមកនូវ សាមគ្គីភាពមានទំនុកចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនានាមុនពេលចាប់យកនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។
  • ភាពថ្លៃថ្នូរនិងសុចរិតភាព: សមាជិកម្នាក់ៗនៃក្រុមហ៊ុនATADទាំងអស់សុទ្ធតែនិយាយថា “ហ៊ានធ្វើ​ ហ៊ានទទួលខុសត្រួវ” ។ដូច្នេះATADបន្តបង្កើតរូបភាព វិជ្ជមានដល់ដៃគូនិងអតិថិជន។
  • ផ្នត់គំនិត វិន័យ: គឺជាកូនសោរដើម្បីកសាងបរិយាកាសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត។

នៅ ATAD សមាជិកនីមួយៗដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ធ្វើការជាមួយគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។រាល់សកម្មភាពរបស់សមាជិកនីមួយៗនៅក្នុង ATAD នឹងនាំឱ្យមានលទ្ធផលដើម្បីសម្រេចបាននូវគម្រោងដែលជោគជ័យ។

បរិស្ថានការងារ

ATADប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងរួសរាយរាក់ទាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមបុគ្គលិក។ដូច្នេះជួយបុគ្គលម្នាក់ៗបង្ហាញពីសក្ដានុពលរបស់ពួកគេ។

វិជ្ជាជីវៈ

បរិយាកាសការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងATADត្រូវបានកសាងឡើងពីឥរិយាបថវិជ្ជមានពីបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។គ្រប់ការិយាល័យនិងរោងចក្ររបស់ATADទាំងអស់ត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបនិងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិក។

យុត្តិធម៌:

មាជិកទាំងអស់នៃ ATAD ត្រូវបានគេវាយតម្លៃយុត្តិធម៌តាមរយៈការបំពេញការងារនិងអាកប្បកិរិយាការងារ។ដោយអនុវត្ត “ការវាយតម្លៃលើបុគ្គសិក” (KPIs) និងផ្តល់ជូននូវរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍​​ ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញការកោតសរសើរខ្ពស់ដល់សមាជិកដោយយុត្តិធម៌នៅកន្លែងធ្វើការ។

អានុភាព-សមាហរណកម្ម:

ATAD មានកម្លាំងពលកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាដែលពេញចិត្តនិងប្តេជ្ញាចិត្តផ្តល់នូវការអនុវត្តល្អបំផុត។កងកម្លាំងពលកម្មតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មសកលនៃ ATAD ។

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង ATAD