ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

ใบรับรองและรางวัล

ด้วยนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งและการปรับปรุงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด และการเป็นหนึ่งด้านบริการ ในค่านิยมหลักของ บริษัท อาร์ทัด สตีล สตรัคเจอร์ คอร์เปอร์เรชั่น จากความพยายามที่ดีที่สุดของเราในการนำกำไรและความสำเร็จมาสู่ลูกค้าและคู่ค้าซึ่งทำให้เราได้รับการยอมรับโดยมีรางวัลอันทรงเกียรติและความสำเร็จเป็นสิ่งยืนยัน

อาร์ทัดมีมาตรฐานระบบการบริหารจัดการตามระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 อาร์ทัดได้รับการรับรอง CE นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย นอกเหนือจากนั้นอาร์ทัดยังเป็นสมาชิกของสภาอาคารเขียว(U.S.Green  Building Council) เพื่อช่วยสร้างและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

Certificates

ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001
LEED GOLD Certificate LEED PLATINUM Certificate

Awards

HR Asia
ATAD's VietNam Gold Star Award 2013 Certification of Completion
top 20 awarded 2013 King Supplier 2013

 

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD