ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

นโยบายด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

นโยบายด้านคุณภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของอาร์ทัด ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในการสร้างตราสินค้าของบริษัทผลิตเหล็กโครงสร้าง โดยมีคุณภาพและมีชื่อเสียงชั้นนำในตลาดเวียดนามและต่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูงในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ การออกแบบ การผลิตและการติดตั้ง  อาร์ทัดมีมาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 นี่คือระบบการจัดการคุณภาพที่มีการพัฒนาและบังคับใช้โดยองค์กรมาตรฐานสากล ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานไม่เพียงแต่ช่วยอาร์ทัด เพื่อสร้างและดำเนินการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นอย่างดี แต่ยังมีส่วนช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้กับแบรนด์ ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นอกเหนือจากนั้นด้วยคติที่ว่า ” สร้างความพึงพอใจที่ลูกค้าต้องการและคาดหวัง ปกป้องสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสำหรับพลเมือง” ผู้อำนวยการทั่วไปบริษัท อาร์ทัด สตีล สตรัคเจอร์ คอร์เปอร์เรชั่น ได้เปิดตัวนโยบาย “คุณภาพ-สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย” ซึ่งเป็นพื้นฐานของ “ชื่อเสียง-ความคิด-ความรับผิดชอบ

 

การบริหารจัดการและความรับผิดชอบ

– ปลอดภัย, สุขภาพ, สภาพแวดล้อมมีการพิจารณาว่าเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างของอาร์ทัด และธุรกิจ

– ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับของกฎหมาย ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของนโยบายนี้

– มาตรการความปลอดภัยต่อ สุขภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

– ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อการทำธุรกรรมทางธุรกิจ

– การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมข้อมูลที่จำเป็น

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

– ควบคุมงานและมีหลักเกณฑ์ในการทำงาน

– เร่งการเพิ่มผลิตภัณฑ์

การควบคุมและตรวจสอบ

– มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน HSE  ในกระบวนการทั้งหมดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

– พนักงานทั้งหมดรวมตัวกันที่ประตูหลักของโรงงาน

– การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงาน จากระดับอำนาจหน้าที่ของพนักงาน

ข้อมูลการป้องกัน

– แจ้งพนักงานทุกคนเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขภาพนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

– แจ้งพนักงานทุกคนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD