ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัดสร้าง ฟูริ ไทม์ สแควร์ แล้วเสร็จสมบูรณ์

2019-10-17 16:35:30

ฟูริ ไทม์ สแควร์ เป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัยแห่งแรกในย่าน สีหนุวิวล์ ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งในตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุนหลักให้ความสนใจลงทุนมากที่สุดในเอชียตะวันออกเฉียงใต้  ศูนย์การค้ามีพื้นที่มากกว่า 17,000 ตารางเมตร ภายในมี 6 ชั้น การออกแบบร่วมสมัยทั้งเก่าและใหม่รวมกันได้อย่างลงตัว  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อรองรับตลาดที่โตขี้นของนักท่องเที่ยวจากภายนอกนั่นเอง.

ด้วยประสบการณ์และความสามารถในงานโครงสร้างเหล็ก และสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กที่ทันสมัย  อาร์ทัดมีความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการต่างฯตามกรอบเวลาพร้อมด้วยการรับรองด้านคุณภาพ.

Furi Times Square 5

Furi Times Square Furi Times Square 1 Furi Times Square 2Furi Times Square 4

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD