ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

การประยุกต์ใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป

โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูปเป็นโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด สำหรับผู้รับเหมาและเจ้าของ มีข้อได้เปรียบคือต้นทุนต่ำ ความทนทานสูง การควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ และการก่อสร้างที่รวดเร็ว PEBsจะใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่นโรงงาน โกดัง ศูนย์โลจิสติกส์ โชว์รูม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารชุมชน

การประยุกต์ใช้ PEBs

Industry

อุตสาหกรรม

 + โรงงาน

 + สถานที่ปฏิบัติงาน

 + โกดัง

 + ห้องเย็น

 + โรงเหล็ก

 + โรงงานประกอบชิ้นส่วน

Commercial

เชิงพาณิชย์

 + โชว์รูม

 + ซูเปอร์มาร์เก็ต

 + สำนักงาน

 + อาคารศูนย์รวมร้านค้า

 + ห้องโถงนิทรรศการ

 + ร้านอาหาร

 + ศูนย์โลจิสติกส์

 + อาคารอเนกประสงค์

Institutional

องค์กรสำคัญ

 + โรงเรียน

 + โรงพยาบาล

 + ห้องประชุม

 + ห้องปฏิบัติการ

 + พิพิธภัณฑ์

 + สเตเดียม

Others

อื่นๆ

 + ฟาร์ม

 + ที่กำบังอเนกประสงค์

 + สถานีสูบน้ำ

 + ที่จอดเครื่องบิน

 + อาคารผู้โดยสารของสนามบิน

 

Email ATAD กรอกแบบฟอร์ม