ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

โรงงานอาร์ทัด ดอง นาย ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรม

2019-10-17 17:14:12

วันที่ 2 เมษายน 2019 โรงงาน ดอง นาย ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสถาปัยกรรม นครโฮจิมินห์ จำนวนเกือบ100คน เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโครงสร้างเหล็ก.

สืบเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือกันระหว่าง อาร์ทัดและ UAH  ได้ลงนามในเดือนมีนาคม 2019 อาร์ทัดได้จัดทัศนศึกษาให้กับนักศึกษาช่วยให้ความรู้และประสบการณ์ตรงในสายงานการก่อสร้าง.

จากความสำเร็จของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งก่อนเมื่อวันที่ 2 เมษายนนั้นทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมและสาขาอื่นฯที่ได้เข้าเยี่ยมชม ณ โรงงานเหล็กโครงสร้าง ดอง นาย  ซึ่งเป็นโรงงานLEED Gold  โรงแรกในเอเชีย และผ่านโปรแกรมที่มีการจัดระเบียบอย่างดี ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก.

เราหวังว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์จริงที่ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กตรงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี.

Students observed ATAD factory model Students took photos before the steel structure workshop  Lectures of University of Architecture Ho Chi Minh City took photo with ATAD teamATAD Dong Nai factory welcomed University of Architecture’s students

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD