ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

โรงงานอาร์ทัดที่ ดอง นาย ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาลัยเทคโนโลยีจากนครโฮจิมินห์

2019-10-17 17:03:51

ในวันที่  4 กรกฎาคม 2019 โรงงาน ดอง นาย ได้ต้อนรับทีมนักศึกษาและอาจารย์จากมหาลัยเทคโนโลยีจำนวน เกือบ 200 คน  เพื่อเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้โครงสร้างอาคารเหล็กของอาร์ทัด.

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาและคณาจารณ์ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและศึกษางานจากโมเดลโครงสร้างเหล็ก รวมทั้งสายงานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้.การเข้าเยี่ยมชมของนักศึกษาด้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของอาร์ทัดซึ่งยังประโยชน์ในการสมัครเข้าทำงานร่วมกับอาร์ทัดอีกด้วย.

การเยื่ยมชมโรงงานในครั้งนี้นักศึกษาได้ประโยชน์จากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซี่งเป็นประโยชน์ตามที่นักศึกษาต้องการวัตถุประสงค์ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก.

volunteer blood donation

volunteer blood donation volunteer blood donation 2 volunteer blood donation 3 volunteer blood donation 4 volunteer blood donation 6 volunteer blood donation

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD