ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

อาร์ทัดสนับสนุนการแข็งขันกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ 2019

2019-10-17 17:09:26

ในเดือนเมษายน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกลแห่งชาติครั้งที่  ภาคใต้ จัดโดยมหาลัยสถาปัตยกรรมโฮจิมินห์ซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม.

การแข่งขันในปีนี้ดึงดูดนักศึกษา 495 คนจาก 19 มหาวิทยาลัยภาคใต้ซึ่งเป็นมหาลัยที่เข้าร่วมจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ หลังจากการแข่งขัน 31 ครั้ง การแข่งขันโอลิมปิคกลแห่งชาติกลายเป็นสนามเพื่อช่วยฝึกทักษะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ไม่เพียงคานั้น แต่ยังเป็นสถานที่แบ่งบันประสพการณ์ทางเทคโนโลยีและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน.

อาร์ทัด สนับสนุนโครงการดังกล่าวในฐานะผู้สนับสนุนหลักเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิศวกรรมเครื่องกลในชีวิตจริง โดยการส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง.

การแข่งขันโอลิมปิคแห่งชาติครั้งที่31มีกำหนดจัดขึ้นใน19พฤษภาคม2019ที่มหาลัยสถาปัตยกรรม เมืองโฮจิมินห์.

2019 National Mechanical Olympic competition 1

Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 2 Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 3 Students in Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition Students in Opening ceremony of 2019 National Mechanical Olympic competition 3

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD