ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

บริษัทมอบบ้านให้ผู้ขาดแคลนในเมือง Long Khanh

2018-07-10 09:54:49

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 บริษัท ATAD พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นในการมอบบ้าน 2 หลัง ให้กับครอบครัวที่ขาดแคลนที่ Xuan Thanh และ Hang Gon ward ในเมือง Long Khanh

บริษัท ATAD ได้มีการมอบบ้านให้กับครอบครัวที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชน เขตโรงงานของเมือง Long Khanh กิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้หนีออกจากความยากจน

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมของบริษัท ATAD เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาประเทศเวียดนามอย่างยั่งยืน


ATAD presented houses of gratitude in Xuân Thanh ward 1
ATAD presented houses of gratitude in Xuân Thanh ward 3 ATAD presented houses of gratitude in Hang Gon ward 1 ATAD presented houses of gratitude in Hang Gon ward 2Certificate of recognition by local authorities 2

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD