ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเยี่ยมชมโรงงานอาร์ทัด ดอง นาย

2019-10-17 17:16:01

เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองโฮจิมินห์จำนวนเกือบ 90 คนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอาร์ทัด LEED Gold ที่จังหวัด ดอง นาย ซึ่งเป็นโรงงานแรกในเอเชีย.

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มีความสนใจและตื่นเต้นของนักศึกษาที่เข้าชมขบวนการผลิตอันทันสมัยด้วยเทคโนโลยีจากยุโรป โดยมีคุณ Dao Duc Tung  ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเป็นผู้นำบรรยาแบ่งปันความรู้และประสพการณ์ทั่วไปในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานการผลิตของอาร์ทัด นอกจากนี้ยังได้แนะนำโอกาสการทำงาน.

Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 1Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 2Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 3Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 4 Students of University of Technology visited ATAD Dong Nai factory 5

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
ติดต่อเรา ATAD