ATAD ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ដែកថែប

ស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធគ្រោងដែក

ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ដែកថែប ATAD   ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធគ្រោងអគារដែកគំរូចំនួន១០ដែលប្រើប្រាស់ជានិច្ចជាកាល។ រាល់គំរូនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងសមរម្យទៅតាមការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពីគ្នា។

MAX PRACTICAL WIDTH W = 100m
CS FRAME SAMPLE
CS FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 150m
MS1 FRAME SAMPLE
MS1 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 60m
SS FRAME SAMPLE
SS FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 200m
MS2 FRAME SAMPLE
MS2 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 50m
RS1 FRAME SAMPLE
RS1 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 400m
MS3 FRAME SAMPLE
MS3 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 60m
RS2 FRAME SAMPLE
RS2 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 150m
MG1 FRAME SAMPLE
MG1 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 100m
CS2 FRAME SAMPLE
CS2 FRAME SAMPLE
MAX PRACTICAL WIDTH W = 200m
CS1 FRAME SAMPLE
CS1 FRAME SAMPLE
អ៊ីម៉ែល ATAD បំពេញទម្រង់។