ATAD ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ដែកថែប

ទម្រង់នៃបន្ទះសង្ក័សី

ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសំណង់ដែកថែប ATAD  ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងវិស័យវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីផលិតបាននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ជាមួយនឹងរោងចក្រមានទំហំ 211,000ម៉ែត្រការ៉េ  ក្រុមហ៊ុន ATAD  មានសមត្ថភាពផលិតឈានដល់ 12,000តោននៃគ្រឿងបង្គុំដែកនិង360,000ម៉ែត្រការ៉េនៃបន្ទះស័ង្កសីជារៀងរាល់ខែ។

បន្ទះស័ង្កសី ATAD SEAM65

I. លក្ខណៈពិសេស

a.ATAD Seam65 គឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងនិងជាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៃដំបូលដែលមានការបែងចែកបានយ៉ាងល្អដែលគេឃើញប្រើភាគច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្ន។

b.ថ្នេរ seam ត្រូវបានឌីហ្សាញជាមួយនឹងកំពស់ភ្លី៦៥មីលីម៉ែត្រ វាប្រៀបដូចជាស្នូកទឹកដែលជួយការបង្ហូរបានល្អ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកំណកទឹក។ ធានាប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងករណីដំបូលជម្រេលតូចប្រហែលជាជា៣ភាគរយធៀបនឹងផ្ទៃរាប។

c.កន្លាស់កឹបនៃ ATAD Seam65 គឺត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយអនុញ្ញាតដល់ការរីកនិងរួមរបស់ដំបូលអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហាភាព លុបបំបាត់ចោលនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារចលនាកំដៅ។

II. ការអនុវត្តន៍

ATAD Seam65 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្ទះស័ង្កសីដំបូលនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម ហើយមិនត្រូវបានប្រើបាំងជាជញ្ជាំងនោះទេ។ វាគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជៀសការលេចជ្រាបទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងការហូរហៀរនៃទឹក។

ដូច្នេះវានេះគឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់តំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងល្បឿនខ្យល់ខ្លាំងផងដែរ។ ATAD Seam65 ជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដំបូលដែលល្អបំផុតជាមួយនឹងលក្ខណៈធន់បំផុតរបស់វា។

ATAD_Seam65បន្ទះស័ង្កសី ATAD Seam65

ATAD_Seam65_Forming_Machineម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Seam65

បន្ទះស័ង្កសី ATAD SEAM116

I. លក្ខណៈពិសេស

a. ATAD Seam116 គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងរឹងមាំនិងជាប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៃដំបូលដែលមានការបែងចែកបានយ៉ាងល្អដែលមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចុបន្ប។

b. ថ្នេរ seam ត្រូវបានឌីហ្សាញជាមួយនឹងកំពស់ភ្លី116មីលីម៉ែត្រ វាប្រៀបដូចជាស្នូកទឹកដែលជួយការបង្ហូរបានល្អ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលកំណកទឹក។ ធានាប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងករណីដំបូលជម្រេលតូចប្រហែលជា ១ភាគរយធៀបនឹងផ្ទៃរាប។

c. កន្លាស់កឹបនៃ ATAD Seam116 គឺត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយអនុញ្ញាតដល់ការរីកនិងរួមរបស់ដំបូលអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហាភាព លុបបំបាត់ចោលនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារចលនាកំដៅ។

II. ការអនុវត្តន៍

ATAD Seam116 ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្ទះស័ង្កសីដំបូលនៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម ហើយមិនត្រូវបានប្រើបាំងជាជញ្ជាំងនោះទេ។ វាគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជៀសការលេចជ្រាបទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងការហូរហៀរនៃទឹក។

ATAD_Seam116
បន្ទះស័ង្កសី ATAD Seam116 

ATAD_Seam116_Machine
ម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Seam116

បន្ទះស័ង្កសី ATAD LOCK420

I. លក្ខណៈពិសេស

a.ការលេចទឹកនិងភាពច្រែះនៅតាមខ្សែបន្ទាត់វីសបាញ់គឺជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជារឿយៗទៅតាមទំនៀមទំលាប់ដំបូល។ ដូច្នេះ ATAD Lock420 ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អប្រសើរដើម្បីជៀសវាងគុណវិបត្តិទាំងនេះ។

b.ATAD Lock420 គឺជាបន្ទះសង្ក័សីដែលមានភាពធន់ខ្លាំង។ វាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់បានយូរអង្វែង គំលាតធំនិងអាចទប់នឹងល្បឿនខ្យល់ល្អប្រសើរជាងបន្ទះសង្ក័សីដែលប្រើជាទំនៀមទំលាប់ហើយតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅផ្លានដំបូល ដោយប្រើវីស។

c.ATAD Lock420 ត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅផ្លានដំបូលដោយប្រើគន្លាស់សង្កត់ដែលទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្តោយផ្លាន។

II. ការអនុវត្តន៍

ATAD Lock420 គឺសមរម្យប្រើសម្រាប់ដំបូល។ ជាមួយនឹងកម្ពស់ភ្លី41មីលីម៉ែត្រ វាធានាបែងចែកការហូរនៃទឹកភ្លៀងរបស់ប្រព័ន្ធដំបូលដែលមានជម្រាលទាបដូចជា 7ភាគរយនិងនាំមកនូវទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

លើសពីនេះទៅទៀត ATAD Lock420 ត្រូវបានប្រើប្រាស់បាំងជាជញ្ជាំងផងដែរសម្រាប់សោភ័ណ្ឌស្អាតចំពោះអគារស្ថាបត្យកម្មនិងអគារឧស្សាហកម្មជាច្រើន។

ATAD_Lock420បន្ទះស័ង្កសី ATAD Lock420

ATAD_Lock420_Machine

ម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Lock420 

បន្ទះស័ង្កសី ATAD LOCK940

I. លក្ខណៈពិសេស

a.ការលេចទឹកនិងភាពច្រែះនៅតាមខ្សែបន្ទាត់វីសបាញ់គឺជាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជារឿយៗទៅតាមទំនៀមទំលាប់នៃដំបូល។ ដូច្នេះ ATAD Lock940 ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អប្រសើរដើម្បីជៀសវាងគុណវិបត្តិទាំងនេះ។

b.ATAD Lock940 គឺជាបន្ទះសង្ក័សីដែលមានភាពធន់ខ្លាំង។ វាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដើម្បីផ្តល់នូវភាពធន់បានយូរអង្វែង, គំលាតធំនិងអាចទប់នឹងល្បឿនខ្យល់ល្អប្រសើរជាងបន្ទះសង្ក័សីធម្មតាដែលតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅផ្លានដំបូល ដោយប្រើវីស។

c.ATAD Lock940 ត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅផ្លានដំបូលដោយប្រើគន្លាស់សង្កត់ដែលទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្តោយផ្លាន។

II. ការអនុវត្តន៍

ATAD Lock940 គឺសមរម្យប្រើសម្រាប់ដំបូល។ ជាមួយនឹងកម្ពស់ភ្លី41មីលីម៉ែត្រ, វាធានាបែងចែកការហូរនៃទឹកភ្លៀងរបស់ប្រព័ន្ធដំបូលដែលមានជម្រាលទាបដូចជា 7ភាគរយនិងនាំមកនូវទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ATAD_Lock940បន្ទះស័ង្កសី ATAD Lock940

ATAD_Lock940_Machine
ម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Lock940

បន្ទះស័ង្កសី ATAD SPAN5

I. លក្ខណៈពិសេស

ATAD Span5 ត្រូវបានឌីហ្សាញឡើង៥ភ្លីដែលនាំមកនូវភាពធន់ ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងប្រវែងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន។

ផលិតផលត្រូវបានឌីហ្សាញដោយប្រើវីសមួលពីលើសង្ក័សីភ្ជាប់ទៅផ្លាន។

ATAD Span5 ជាមួយនឹងកម្ពស់ភ្លីឈ្មោល 32មីលីម៉ែត្រ, ចម្ងាយភ្លីធំដែលធានាដល់ការបង្ហូរទឹកលឿនហើយវាគឺសមរម្យសម្រាប់អគារដែកផលិតស្រាប់ជាមួយនឹងជម្រាលខ្ពស់និងជម្រាលទាប។

II. ការអនុវត្តន៍

នេះគឺជាប្រភេទមួយនៃបន្ទះសង្ក័សីដែលជាទំនៀមទំលាប់និងសាមញ្ញបំផុត។ វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ជាសង្ក័សីដំបូល, សង្ក័សីជញ្ជាំងនិងប្រើក្នុងអគារដែលប្រើសង្ក័សីកោង។

ATAD_Span5បន្ទះស័ង្កសី ATAD Span5
ATAD_Span5_Machine
ម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Span5

បន្ទះស័ង្កសី ATAD SPAN6

ATAD Span6 ត្រូវបានឌីហ្សាញឡើង6ភ្លីដែលនាំមកនូវភាពធន់ ការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងប្រវែងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបានទៅតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន។

ផលិតផលត្រូវបានឌីហ្សាញដោយប្រើវីសមួលពីលើសង្ក័សីភ្ជាប់ទៅផ្លាន។

សង្ក័សីATAD Span6 អាចបត់ប៉ែននៃប្រើប្រាស់ដូចជាសង្ក័សីដំបូល សង្ក័សីជញ្ជាំង បន្ទះខាន់ផ្នែកខាងក្នុង បន្ទះលម្អឬក៏បន្ទះប៉ារ៉ាប៉ែត។

ជាមួយកម្ពស់ភ្លីនិងគំលាតភ្លីតូចបង្កើតបានជាសោភ័ណ្ឌសម្រាប់អគារស្ថាបត្យកម្មនិងអគារឧស្សាហកម្ម។

Span 6 steel panel
បន្ទះស័ង្កសី ATAD Span6

ATAD_Span6_Machine

ម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Span6

បន្ទះស័ង្កសី ATAD SPAN9

I. ពិពណ៌នា

ATAD Span9 ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជញ្ញាំងជំនួសអោយសង្ក័សីធម្មតាSpan5។លក្ខណះពិសេសនៃ ATAD Span9ជាមួយភ្លីទាបគំលាតភ្លីតូចបង្កើតបានជាសោភ័ណ្ឌសម្រាប់អគារស្ថាបត្យកម្មនិងអគារឧស្សាហកម្ម។

II. ការអនុវត្តន៍

ជាមួយនឹងការបង្ហាញសាភ័ណភាពស្ថាបត្យកម្ម, ATAD Span9 អាចប្រើបត់បែនបានដូចជាសន្លឹកពិដាន, បន្ទះខាន់ផ្នែកខាងក្នុង បន្ទះលម្អឬក៏បន្ទះប៉ារ៉ាប៉ែត។

ATAD Span9 មិនត្រូវបានប្រើជាញឹកញ៉ាប់ចំពោះដំបូលនោះទេដោយសារតែកម្ពស់ភ្លីទាបនិងគំលាតភ្លីតូចហើយក៏ព្រោះតែសមត្ថភាពបង្ហូរទឹកមិនបានល្អដូចសង្ក័សីប្រភេទផ្សេងទៀត។

ATAD Span9បន្ទះស័ង្កសី ATAD Span9

ATAD Span9 Machineម៉ាស៊ីនកិនស័ង្កសី ATAD Span9

បន្ទះស័ង្កសី ATAD DECK

ATAD Deckត្រូវបានប្រើដូចទៅនឹងក្តារពុម្ពសម្រាប់អគារស្ថាបត្យកម្មនិងអគារឧស្សាហកម្ម។មានស្នាមជ្រៀកៗជាច្រើនដែលបែងចែកស្មើរៗគ្នានៅតាមចង្អូរតាមបណ្តោយបន្ទះសង្កសី ជាទម្រង់បង្កើតភាពរឹងម៉ាំរបស់បន្ទះ Decking។

ATAD Deckបន្ទះស័ង្កសី ATAD Deck

អ៊ីម៉ែល ATAD បំពេញទម្រង់។