ATAD steel structure corporation

ATAD에서 화려한 국제 여성의 날 3월8일

2020-03-23 08:40:19

3월8일 국제 여성의 날은 세계의 절반을 기리는 날입니다. 이번도 ATAD는 아름다운 여성들에게 사랑과 존경을 표현할 수 있는 좋은 기회입니다.

이 행사에서는 ATAD 사무소와 공장에서 의미있는 활동으로 행복한 “3월8일 국제 여성의 날” 프로그램이 열렸습니다. 여성들은 아름다운 의상으로 빛나는 즐거운 순간을 함께 보냈습니다. 놀란 기쁨은 선물, 네일 특별 프로그램뿐만 아니라 재능있는 ATAD 남성의 사랑으로 가득 찬 독특한 공연에서도 나옵니다. 게다가, 매우 매력적인 선물로 운이 좋은 추첨 행사는 여성들에게 많은 흥미로운 웃음을 가져 왔습니다.

이 프로그램은 기억에 남는 추억으로 마감되었고, 다행이 ATAD 여성들이 흥분하게 일을 하게 할 수 있고 회사 발전에 더 많은 기여를 할 수 있도록 에너지 원이 되길 바랍니다.

Anh Bùi Lê Giang Sơn - phòng PMD gửi tặng chị em ca khúc "Một đêm say"

Bạn Trần Minh Trí - Phòng Kỹ thuật với bài hát " Khi cô đơn em nhớ đến ai"

Tiết mục song ca

Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATADRộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại ATAD Giải thưởng bốc thăm may mắn Giải thưởng bốc thăm may mắn Chương trình làm nail ngay tại công ty cho các chị em Chương trình làm nail ngay tại công ty cho các chị emRộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại nhà máy ATADRộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại nhà máy ATAD 1 Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại nhà máy ATAD 2 Rộn ràng 8 tháng 3 yêu thương tại nhà máy ATAD 3

Other News

Hotline:
(+84) 28 3926 0666
접촉 ATAD