CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Pepsi

  • PEPSI 01
Ngành Nghề:
Thực Phẩm & Đồ Uống
Vị Trí:
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Pepsi – USA
Quy Mô:
36,200 m2