CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Brotex Giai Đoạn 2

  • BROTEX PHASE 2 3
  • BROTEX PHASE 2 4

Xem thêm bài viết về dự án Brotex Giai Đoạn 2 tại đây!

Ngành Nghề:
Dệt
Vị Trí:
KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Brotex - Trung Quốc
Quy Mô:
195.400 m2