CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Brotex Giai Đoạn 1

  • BROTEX-PHASE-1-1N
  • BROTEX-PHASE-1-2N
  • BROTEX-PHASE-1-3N
Ngành Nghề:
Sợi
Vị Trí:
KCN Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chủ Đầu Tư:
Công Ty TNHH Brotex - Trung Quốc
Quy Mô:
120.000 m2