ပင္မစာမ်က္ႏွာ » ရုံးတည္ေနရာမ်ား
ရုံးခန္းတည္ေနရာ ရုံးခန္းလိပ္စာ ဆက္သြယ္ရန

ရုံးခ်ဳပ္

- 283 Hung Vuong St, Ward 9, Dist 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

ေျမပုံအညႊန္း >>

- တယ္လီဖုန္း (+84) 8 3833 6898, (+84) 8 3833 6899
- ဖက္စ္ (+84) 8 3833 6105
- အီးေမးလ္ sales@atad.vn

ေလာင္အန္းစက္ရုံ

- လိပ္စာ: 595 Binh Huu II Hamlet, Duc Hoa Thuong Commune, Duc Hoa Dist, Long An Province, Vietnam
- ဂူးဂဲလ္ေျမပုံအညႊန္း 824 Provincial Road, Long An Province, Vietnam

ေျမပုံအညႊန္း >>

- တယ္လီဖုန္း (+84) 723 762 763
- ဖက္စ္ (+84) 723 762 764

ဒန္ေနာင္းစက္ရုံ

- Lot F, Long Khanh Industrial Zone, Binh Loc Commune, Long Khanh Town, Dong Nai Province, Vietnam
- ဂူးဂဲလ္ေျမပုံအညႊန္း Binh Loc, Suoi Tre, Long Khanh, Dong Nai Province, Vietnam

ေျမပုံအညႊန္း >>

တယ္လီဖုန္း (+84) 613 788 288

ဟႏြိဳင္းရုံးခြဲ

- Mr. Tran Quang Canh - ဟႏြိဳင္းရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- 3rd floor, Kailash Building, B21, Alley 82, Tran Thai Tong St , Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi City, Vietnam

- မုိဘုိင္း (+84) 909 105 022
- တယ္လီဖုန္း (+84) 4 3745 0123
- ဖက္စ္ (+84) 4 3745 0111

ကန္သိုရုံးခြဲ

- Mr. Hoang Long Chau - ကန္သုိရုံးခြဲတာဝန္ခံ
11B Hoa Binh Boulevard, Tan An Ward, Ninh Kieu Dist, Can Tho City, Vietnam

- မုိဘုိင္း : (+84) 901 197 818
- တယ္လီဖုန္း (+84) 710 378 2430
- ဖက္စ္ (+84) 710 378 2431

ျမန္မာရုံးခြဲ

- Mr. Than Nay Oo - ျမန္မာရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- B302 Pearl Condominium, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar

- မုိဘုိင္း : (+95-9) 422 195 067
- တယ္လီဖုန္း : (+95-1) 1 222 573

ကေမာၻဒီးယားရုံးခြဲ

- Mr. Nguyen Quang Long - ကေမာၻဒီးယားရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- B62, Str. 199, Tumnup Tuk Qu, Chamkar Morn Dist, Phnom Penh, Cambodia

- မုိဘုိင္း : (+855) 88 333 6899
- တယ္လီဖုန္း : (+855-23) 683 6899

ထုိင္းရုံးခြဲ

- Mr. Kowit Vachiramanaporn - ထုိင္းရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- 75/60, 27th floor, Ocean Tower 2 Building, Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, Thailand

- မုိဘုိင္း (+66) 92 553 6644
- တယ္လီဖုန္း : (+66) 226 105 88

အင္ဒုိနီးရွားရုံးခြဲ

- Mr. Roynaldy Tjalunggun - အင္ဒုိနီးရွားရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- Menara Kuningan Building 9th Floor Suite 9 C-2, Jalan HR Rasuna Said Block X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta-12940, Indonesia

- မုိဘုိင္း : (+62) 81 1995 3042
- တယ္လီဖုန္း : (+62) 21 2902 3738

ဖီလစ္ပုိင္ရုံးခြဲ

Penthouse, Goodwill Building 393 Senator Gil Puyat Avenue Makati City

- မုိဘုိင္း : (+63)2 751 4485

ၾသစေၾတးလ်ရုံးခြဲ

- Mr. Martin Szkudlarek - ၾသစေၾတးလ်ရုံးခြဲတာဝန္ခံ
- 745 The Horsley Dr, Smithfield NSW 2164, Australia

တယ္လီဖုန္း : (+612) 972 925 32