Trang Chủ » Danh Sách Dự Án
Hình Ảnh Tên Dự Án Ngành Nghề Vị Trí Quy Mô
Sân bay Phù Cát Hàng Không
Việt Nam
8,100 m2 - 1,070 tấn
Skretting Nông Nghiệp
Việt Nam
23,200 m2
Warehouse Nhà Kho
Quốc Tế
6.977 m2
Empire City Showroom Thương Mại
Việt Nam
Mở rộng Nhà Ga Hành Khách- Cảng Hàng Không Quốc Tế Phú Quốc Hàng Không
Việt Nam
1,100 tấn
Nhà máy I & H Khác
Quốc Tế
Nhà máy sản xuất cần trục Khác
Quốc Tế
Nhà Máy Thạch Bàn Khác
Việt Nam
30.000 m2
lazada warehouse Nhà Kho Lazada Nhà Kho
Quốc Tế
30,000 m2
Dự án siêu thị Emart fe Đại Siêu Thị Emart Thương Mại
Việt Nam
4.950 m2